03322254535
info@rotatime.com.tr
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ŞERHİ
Hoşgeldiniz :

Rota Time
Çalışma izin kartınızda numaraları yazılan ve burada açıklamaları yapılan şerhlere uyulması zorunlu olup, aksi halde doğacak kanuni ve cezai işlemlerden işveren ve/veya yabancı personel sorumlu olacaktır.

İşveren Ve/Veya Yabancı Personel Tarafından Uyulması Zorunlu Çalışma İzni Şerhleri

 

 

Çalışma izin kartınızda numaraları yazılan ve burada açıklamaları yapılan şerhlere uyulması zorunlu olup, aksi halde doğacak kanuni ve cezai işlemlerden işveren ve/veya yabancı personel sorumlu olacaktır.

1. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı personel, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun gereğince, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı unvanı ile istihdam olunamaz, imzayla sanat icra edemez, bu unvanları kullanarak rey veremez ve imza da koyamaz.

2. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3. maddesi gereğince Türkiye´de Avukatlık Mesleğini icra edemez.

3. Bu Belge, 2527 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş olup, ilgili meslek odasına üyelik kaydının yapılması halinde geçerlilik kazanacaktır.

4. Bu belge, yabancı uyruklu pilot ve teknisyenlerin lisanslarını Türkiye´de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlidir.

5. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, ilgili kanunlarla Türk Vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevleri icra edemez.

6. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Türkiye´de Eczacılık mesleğini icra edemez.

7. Yabancı mühendis ve mimarlara verilen çalışma izni, 6235 sayılı TMMOB Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca en geç bir ay içinde ilgili Oda´ya geçici üyelik kaydını yaptırmak/uzatmak koşuluyla geçerlilik kazanacaktır.

8. İşbu belge ile çalışma izni verilen yabancı 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Kanununun 2 nci maddesi gereğince Türkiye´de veteriner hekimliği mesleğinin icra edemez.

9. İşbu belge ile çalışma izni verilen yabancı şahıs 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye´de diş hekimliği mesleğini icra edemez.

10. İşbu belge ile çalışma izni verilen yabancı 815 sayılı Kabotaj Kanunu gereğince Türkiye karasuları dahilinde Kaptanlık mesleğini icra edemez.

11. Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunulurken; şirket ortağı sıfatı ile ulusal ekonomiye ve yerel iş gücünün istihdamına olan katkılarının kanıtlanması ve ulusal mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

12. Çalışma izni verilen şirket ortağı/sahibi yabancının işyerinde, her ay en az 5 (beş) Türk vatandaşı istihdamı zorunlu olup, ilk altı aylık sürede bu zorunluk aranılmamaktadır. Çalışma izin süresinin 7’inci ayından itibaren bu koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma izni uzatım talebi karşılanmayacaktır.

13. İşbu Belge ile çalışma izni verilen yabancının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71 inci maddesi ve bu maddeye dayalı olarak çıkartılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalıştırılmaları zorunlu olup, aksi durumun tespiti halinde gerekli yasal ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.

14. Sirk firmalarının Türkiye turnesinde bulunması halinde yabancı personel listesinin görev yapılacak il Emniyet makamlarına bilgilendirilmesi zorunludur.

15. Çalışma İzin Belgesi, 4817 sayılı Kanunun 12´nci maddesi uyarınca yabancının akademik ve mesleki yeterliliklerinin tamamlanması için "ön izin" olarak verilmiştir.

E-Posta
info@rotatime.com.tr
 
Telefon
03322254535
 
Adres
İhsaniye Mh. İhsaniye Cd. No:21/2 Selçuklu - KONYA
 
Kurumsal Web Sitesi