03322254535
info@rotatime.com.tr
ANA SAYFA
Hoşgeldiniz :

Rota Time
YABANCI ÇALIŞTIRMA İZİN HARÇ ÜCRETLERİ
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleriharca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kağıt bedeli de tahsil edilir.
Devamı
Rota Time
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ŞERHİ
Çalışma izin kartınızda numaraları yazılan ve burada açıklamaları yapılan şerhlere uyulması zorunlu olup, aksi halde doğacak kanuni ve cezai işlemlerden işveren ve/veya yabancı personel sorumlu olacaktır.
Devamı
Rota Time
YABANCI ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİ
Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan yabancı uyruklu kişiler, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.
Devamı
Rota Time
YABANCI İZİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin izlenmesine ilişkin yollar.
Devamı
Rota Time
İŞSİZLİK SİGORTASI
Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve öl
Devamı
Rota Time
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (İŞSİZLİK MAAŞI)
Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.
Devamı
Rota Time
İŞ KAYBI TAZMİNATI
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi.
Devamı
Rota Time
ÜCRET GARANTİ FONU
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.
Devamı
Rota Time
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundaki şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.
Devamı
Rota Time
İKAMET TEZKERESİ
Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak
Devamı
Rota Time
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.
Devamı
Rota Time
UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.
Devamı
Rota Time
AİLE İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.
Devamı
Rota Time
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.
Devamı
Rota Time
İNSANİ İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.
Devamı
Rota Time
İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.
Devamı
ROTATİME BÜLTEN
 
Rota Time
01.02.2019
YABANCI PERSONEL İÇİN ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI...
...
Rota Time
31.01.2019
İKAMET İZNİ VE BELGELER...
İkamet İzni Başvurularına Ve Belgelerine Yönelik Açıklama...
Rota Time
31.01.2019
İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURUSU...
İkamet İzni Uzatma Başvurularında İstenen Belgeler   ...
Rota Time
31.01.2019
İLK VE GEÇİŞ RANDEVULARINDA İSTENECEK BELGELER...
İLK VE GEÇİŞ RANDEVULARINDA İSTENECEK BELGELER 1. ...
Rota Time
15.08.2018
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK...
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK... Sektörel anlamda daha geniş yelpaze yapısına sahip o...
Rota Time
15.08.2018
YENİ WEB SİTEMİZ...
WEB Sitemiz yenilendi. Hizmet kalitemizi arttırmak ve sizlere daha yakın olmak amacı ile internet...
Tümü

E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
Duyurular
E-Posta
info@rotatime.com.tr
 
Telefon
03322254535
 
Adres
İhsaniye Mh. İhsaniye Cd. No:21/2 Selçuklu - KONYA
 
Kurumsal Web Sitesi